Fforymau Ieuenctid

Mae’r fforymau ieuenctid yn cael eu cynnal yn ysgolion uwchradd Cymraeg yn Rhondda Cynon Taf. Mae pob fforwm wedi’i ffurfio o aelodau chweched dosbarth yr ysgolion. Gyda’r croeso cynnes i unrhyw un ymuno.

Mae pob fforwm yn cyfarfod gyda’r Swyddog Ieuenctid Hŷn pob yn ail wythnos i drafod diddordebau, digwyddiadau lleol Cymraeg, ac yn bwysicach i drefnu digwyddiadau Cymraeg ar gyfer pobl ifanc. Mae digwyddiadau’r gorffennol yn cynnwys gigs, tripiau, codi arian, gwirfoddoli, ac achrediadau amrywiol.


Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135