Clwb Ieuenctid (Adran Elai)

Cyfle i bobl ifanc blwyddyn 7 – 9 gwrdd â chymdeithasu yn y Gymraeg tu allan i oriau ysgol. Gweithgareddau gwahanol pob wythnos sy’n cynnwys nosweithiau sinema, chwaraeon, cwisiau a gemau. Mae’r Adran yn bartneriaeth rhwng Menter Iaith RhCT, Urdd Morgannwg Ganol a YEPS Cyngor RhCT.

Pafiliwn Tonysguboriau / Talbot Green
17:00 – 19:00


Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135