Pontypridd Social Group (Aelwyd Pontypridd)

Cyfle i bobl ifanc 16 oed + ddod at ei gilydd i gymdeithasu yn y Gymraeg.

Enghreifftiau o weithgareddau:

• Twrnament Pŵl
• Cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol
• Tripiau

Mae’r grŵp yn cwrdd bob yn ail Ddydd Mawrth yng Nghlwb y Bont, Pontypridd.
7:30pm – 9:00pm


Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135