Gwasanaethau Plant

Clybiau Carco (Clybiau ôl ysgol)

Clwb Carco Aberdâr 
Clwb Carco Evan James 
Clwb Carco Gartholwg
 
Clwb Carco Llwyncelyn

Clwb Carco Llanhari
 
Clwb Carco Pont Siôn Norton

Mae gennym glybiau ar draws y sir, pob un ohonynt yn debyg. Maent yn cael eu rhedeg trwy gyfrwng y Gymraeg, gan ddarparu gweithgareddau Cymraeg i’r plant sy’n mynychu. Mae pob clwb ar wahān i Gartholwg ar agor am ddwy awr y dydd. Mae clwb ôl-ysgol Gartholwg ar agor am 2 awr a hanner y dydd gan ei fod wedi cofrestru gyda AGC. Rydym yn cyflogi hyd at 40 aelod o staff bob wythnos gan roi’r cyfle iddynt weithio trwy gyfrwng y Gymraeg ac i ddatblygu gyrfa Gymraeg.

 

Cynlluniau Chwarae

Cynllun Chwarae Gartholwg
Cynllun Chwarae Garth Olwg

Mae Cynllun Chwarae Gartholwg yn cael ei gynnal yn neuadd chwaraeon Ysgol Gyfun Gartholwg am 6 wythnos o wyliau ysgol y flwyddyn. Mae ar agor rhwng Llun a Gwener o 9yb hyd 5yh yn ddyddiol.  Mae’r ddarpariaeth yma wedi ei gofrestri gydag AGC (Arolygaeth Gofal Cenedlaethol) ac yn cynnig amrywiaeth eang iawn o weithgareddau a thripiau. Mae modd archebu diwrnod / wythnos llawn yn y cynllun am bris rhesymol trwy gysylltu â’r Fenter. Mae’r cynllun yn boblogaidd a phrysur ond mae modd cyrraedd am 9yb i weld os oes llefydd gwag ar hap am ddim am y 4 awr gyntaf.

 

Mae Cynllun Chwarae Aberdâr yn cael ei gynnal yn Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr am 6 wythnos o wyliau ysgol y flwyddyn. Mae ar agor rhwng 10yb a 12yp yn bresennol. Does dim angen archebu lle ac mae’n rhad ac am ddim. Rydym yn y broses o gofrestri Aberdar gydag AGC ac unwaith bydd y cofrestriad wedi ei gwblhau bydd ar agor rhwng 9yb a 5yh yn ddyddiol a bydd modd archebu diwrnodau / wythnosau llawn am bris rhesymol yn ogystal a cheisio cael lle ar hap am ddim am 4 awr cyntaf y sesiwn.

 

Rydym yn y broses o gofrestri ein darpariaethau gydag AGC dros y 3 mlynedd nesaf fydd yn galluogi rhieni i ddefnyddio credydau treth, derbyn cynnig gofal plant 30 awr a thalebau gofal plant. Mae darpariaethau Gartholwg eisioes wedi eu cofrestri felly cysylltwch a ni am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r gwahanol ddulliau talu.

Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135