Grwp Ffocws teuluol Cwm Cynon

 

Cyfle i drafod a chyfrannu tuag at bopeth Cymraeg yn gysylltiedig â chi â’r teulu yng Nghwm Cynon.

Yn cyfarfod bob tymor – Aberdâr (Yn dewis lleoliad cyn y cyfarfod)

Croeso mawr i bawb – Siaradwyr Cymraeg rhugl, dysgwyr Cymraeg â’r ddi-Gymraeg.

Oherwydd natur y gwaith ac ein brif amcanion fel elusen cynhelir y cyfarfodydd trwy gyfrwng y Gymraeg gyda phob ymdrech i sicrhau bod pawb yn deall y trafodaeth ac yn gallu cyfrannu.

Ymunwch â’r grwp cyhoeddus Facebook – ‘Cynon valley family focus group’ (Grŵp ffocws teuluol Cwm Cynon)

 

Cysylltwch â Catrin Reynolds am fwy o wybodaeth neu am ddyddiad y cyfarfod nesaf:

catrinreynolds@menteriaith.cymru

01443 407570

 

Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135