CLWB CARCO DOLAU

Nôd:
Darparu gofal plant y tu allan i oriau ysgol sy’n hygyrch ac o ansawdd gan gynnig amrywiaeth o weithgareddau chwarae mewn amgylchedd croesawgar a Chymraeg ei iaith. Rydym yn cynnig amgylchedd cefnogol ble y gall plant ymlacio neu gymryd rhan mewn gweithgareddau.

Y plant:
Bydd y cynllun yn weithredol ar gyfer bechgyn a merched ysgolion cynradd Cyfrwng Cymraeg yr ardal sy’n 3-12 mlwydd oed.

Lleoliad:
Ysgol Gynradd Dolau

Cyfeiriad:
Bridgend Road
Llanharan
Pontyclun
CF72 9RP

Pryd:
Llun – Iau

Amser:
3:30 – 5:30yp

Pris:
Sesiwn ar hap: £6.50
Taliad sefydlog (Standing order): £6.00

Staff:
Nicola Rees (Arweinydd)
Harriet John (Cynorthwyydd)
Elleigh Evans (Cynorthwyydd)

 

 

Dilynwch ni ar TrydarPolisiau
Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135