Cymraeg i blant

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Mudiad Meithrin er mwyn cynnig pob math o weithgareddau hwyliog i blant a’u teuluoedd, gan gynnwys sesiynau tylino babi, ioga babi, stori a chân, symud a chân, sblash a chân, sesiynau magu hyder yn y Gymraeg a llawer mwy.

Cysylltwch a’r swyddog Cymraeg i blant lleol am fwy o fanylion:

Sherrie Hawkes
07456 599023
sherrie.hawkes@meithrin.cymru

Dilynnwch Cymraeg i Blant RCT ar FacebookTwitter

 

RCT SESSIONS

Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135