Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn chwilio am berson brwdfrydig i arwain ein staff ymroddgar yng Nghlwb Carco Evan James sy’n darparu gofal i blant 3-11 oed rhwng 3:30pm a 5:30pm  –  Llun i Gwener.

Am fwy o fanylion neu ffurflen gais ffoniwch: 01443 407570

neu

e-bostiwch: angharadevans@menteriaith.cymru

 

Contact Us