Tîmau TIM

Mae TIM yn ymhyfrydu mewn hybu’r Gymraeg a diwylliant y Gymraeg. Blaenoriaeth Tim yw magu hyder a rhannu brwdfrydedd am y Gymraeg gan godi proffil yr iaith a’i diwylliant ymysg trigolion Rhondda Cynon Taf trwy wirfoddoli, creu a chynnal gweithgareddau a digwyddiadau.

Mae gennym dimau TIM mewn sawl ysgol uwchradd yn ardal Rhondda Cynon Taf – Ysgol Llanhari, Ysgol Cwm Rhondda, Ysgol Uwchradd Pontypridd, Ysgol Rhydywaun ac Ysgol Rhydywaun.

 


Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135