Aelwyd Cwm Rhondda

Cafodd Aelwyd Cwm Rhondda ei sefydlu yn Ionawr 2018 gyda’r bwriad o gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd. Mae aelodau’r aelwyd yn ymfalchïo yn eu Cymreictod ac wrthi’n ymarfer yn festri Capel Hermon yn Nhreorci bob nos Iau ar gyfer Eisteddfod yr Urdd a’r Genedlaethol. Bwriad yr aelwyd yw rhoi’r cyfle i bobl sydd wedi gadael yr ysgol erbyn hyn, i gystadlu mewn eisteddfodau, boed mewn cystadlaethau unigol neu gystadlaethau grŵp.

 Mae croeso cynnes i holl siaradwyr Cymraeg ymuno – does dim terfyn oedran (rhaid i chi fod yn ddigon hen i fod yn y Chweched Dosbarth neu yn y coleg cyn ymuno).

 Am fwy o wybodaeth, dilynwch yr Aelwyd ar Facebook ac ar Drydar: Facebook.com/AelwydCwmRhondda, @AelwydYRhondda

 neu cysylltwch drwy e-bost: Aelwydcwmrhondda@gmail.com

 Gwell fyth, dewch i’n hymarfer yn festri Capel Hermon bob nos Iau yn Nhreorci 19:00-21:00.


Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135