Pobl ifanc

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth a chydweithrediad gyda’r Cyngor Sir a’r Urdd er mwyn cydlynu, ymgysylltu a sicrhau mewnbwn llawn i weithgareddau ieuenctid y Sir. Ein nôd yw i gynyddu’r ddarpariaeth o weithgareddau Cymraeg ar gyfer pobl ifanc a chynyddu eu hymwybyddiaeth o werth yr iaith.

Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135