Byddwch yn barod i gyfri lawr i’r Nadolig o Ddydd Sadwrn ‘mlaen! Ho Ho Ho! Beth am ddod draw i Dreorci am ddiwrnod Nadoligaidd gyda’r teulu.
Bydd Menter Iaith RhCT yn cefnogi’r digwyddiad eleni *Nid Menter Iaith RhCT sy’n trefnu.
Dewch draw i Eglwys St Mathews lle byddwn ni yna gyda stondin ac yn addurno platiau Nadolig.
Hefyd yng nghwmni ein ffrindiau Mudiad Meithrin, Cymraeg i Blant a Chymraeg i oedolion Morgannwg.
Welwn ni chi yna!

Nadolig Llawen i chi gyd!

Contact Us