Hoffwn wahodd chi i gyd i’n digwyddiad mis yma sef Ocsiwn Distaw. Fe fydd y digwyddiad yn dechrau am 6 y.h. yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg.
Mi fydd llwyth o wobrau i’ch cynhyrfu chi yn ystod y noson, a fydd rhestr lawn yn dilyn dros yr wythnos nesaf. Gydag adloniant o fand newydd sbon: Creision Mrs. Leision, a bar llawn diod i dorri’r syched!

Fe fydd mynediad am ddim, a chroeso i bawb o bob oedran ymuno gyda ni trwy’r noson. Fe fydd hi’n gyfle gwych i godi arian i’ch cymuned a fydd yr holl arian a godwyd yn mynd yn syth i drefnu Parti Ponty.

Felly peidiwch ag oedi a gwasgarwch y neges i bawb chi’n nabod!

 

 

 

 

 

Contact Us