Gig Dathlu Gŵyl Dewi – Trefnwyd gan Menter Iaith Rhondda Cynon Taf, Twrw Taf a Clwb y Bont

Geraint Lovegreen a’r Enw Da

Gyda’r Iwcs a Dim Problem yn cefnogi

 

Dim Problem:

Band newydd a fydd y cyntaf i chwarae yn y Gymraeg yng Ngwyl Ukulele Genedlaethol Cymru ar Benrhyn Gwyr ym mis Mehefin.

 

Iwcs:

Sefydlwyd IWCS yn 2015 gyda chwe dysgwr yn ceisio hybu eu Cymraeg a dysgu’r ukulele yng Nghwm Rhymni. Bellach ymae tair cangen yn bodoli yn y Gymraeg a Saesneg gyda o gwmpas 50 o bobl yn dysgu’r ukulele.

Y mae’r grwp yn anelu at gyflwyno ffefrynnau Cymraeg , darparu taflenni canu a gofyn i’r gynulleidfa i ymuno yn yr hwyl. Y maent wedi ymddangos yn yr Eisteddfod Genedlaeth ar Radio Cymru ac yn Neuadd Dewi Sant.

Gwefan www.iwcs.cymru

 

 

 

Contact Us