Am bedair mlynedd nawr mae rhai ar draws Cymru wedi bod yn dathlu Dydd Miwsig Cymru.

Cyfle i ddathlu pob math o gerddoriaeth Cymraeg a mudiadau ac unigolion gwahanol yn trefnu digwyddiadau a gigiau di-ri i bawb yn cynnwys pobl ifanc, myfyrwyr, rhieni a phlant a busnesau a rhain fel arfer am ddim.

Cadwch lygaid allan yn eich ardal am y cyfleoedd yma!

Gallwch fod yn rhan o’r diwrnod hefyd trwy wrando ar cherddoriaeth Cymraeg ar y dydd, lawrlwytho a rhannu cerddoriaeth Cymraeg neu annog rhai yn eich cymuned i chwarae cerddoriaeth Cymraeg ar y dydd.

Mwynhewch!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pedwerydd Dydd Miwsig Cymru.
  • Dydd Gwener 8 Chwefror 2019
  • Mae Dydd Miwsig Cymru’n rhan o weledigaeth tymor hir i gynyddu nifer siaradwyr Cymraeg i un filiwn erbyn 2050.
  • Roedd 74 y cant o’r rhai di-Gymraeg a oedd â rhan yn nigwyddiadau mis Chwefror yn dweud yr hoffen nhw ddysgu mwy o Gymraeg ar ôl clywed yr iaith drwy Dydd Miwsig Cymru.
  • Mae Dydd Miwsig Cymru’n dathlu pob math o fiwsig Cymraeg
  • digwyddiadau rhad ac am ddim i fynychwyr gigiau, rhieni a phlant, pobl ifanc, myfyrwyr a busnesau yn cael eu cynnal ym mhob rhan o’r wlad.
  • i gael y diweddaraf am y cynlluniau ar gyfer y diwrnod: @cymraeg a #DyddMiwsigCymru ar Twitter, Facebook ac Instagram
  • Mae DJ Radio 1 yn annog ffans i wrando a chymryd rhan yn Dydd Miwsig Cymru
  • Byddwch yn rhan o Dydd Miwsig Cymru: Mae posteri a wybodaeth ynghylch sut i fod yn rhan o’r diwrnod ar gael yma: cymru/dyddmiwsigcymru
  • Mae rhestrau chwarae wedi’u paratoi’n arbennig ar gael ar Spotify, Apple Music a gwasanaethau ffrydio eraill, o acwstig i electronig, a synau’n benodol ar gyfer caffis, siopau a phartïon.
Contact Us