Canu’n Gymraeg yn y cymoedd

Canu’n Gymraeg yn y cymoedd   Mae Dafydd Roberts wedi cefnogi ac annog cerddoriaeth Gymraeg yng nghymoedd y de ddwyrain ers 40 o flynyddoedd gyda dylanwad cyffro sin y 60au dal yn fyw;   “Cefais fy magu ar aelwyd di-Gymraeg i bob pwrpas a hynny ar y ffin, wrth gael fy ngeni a’m magu yn ardal…

Read more

Da iawn Menter Iaith Fflint Wrecsam a Magi Ann!

Magi Ann Cernyweg   Bydd Magi Ann Cernyweg yn cael ei lansio yn  swyddogol ar Ionawr 31, fel rhan o lansiad Go  Cornish – sef casgliad o adnoddau ar lein i helpu  pobl i ddysgu Cernyweg. Bydd cynrychiolaeth o  Fenter Iaith Fflint Wrecsam yn mynd yno i ddangos  cefnogaeth – llongyfarchiadau mawr!    Mae dyfyniad hyfryd…

Read more

Hysbyseb swydd Cydlynydd Ieuenctid Cymunedol

Read more

Dydd Miwsig Cymru – 8fed o Chwefror

Ar yr 8fed o Chwefror byddwn yn dathlu Dydd Miwsig Cymru. Diwrnod arbennig i ddathlu cerddoriaeth Gymraeg! Ffordd byddwch chi’n dathlu eleni? Dilynwch Menter Rhondda Cynon Taf ar Facebook i glywed mwy am ein cynlluniau o dros yr wythnosau nesa’. Dilynwch  @DyddMiwsigCymru ar Facebook a Trydar hefyd.    

Read more

Diwrnod Santes Dwynwen – 25ain o Ionawr

Wythnos i fynd tan diwrnod Santes Dwynwen. Ffordd byddwch chi’n dathlu eleni? #Cariad

Read more
Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135