Dydd Gŵyl Dewi

Dewi Sant yw nawddsant Cymru, a’r unig un o seintiau Prydain ac Iwerddon sy’n perthyn i’r genedl y mae’n nawddsant iddi. Bu farw Dewi ar y 1af o Fawrth oddeutu 589AD, a dyma’r dyddiad a dethlir Gŵyl Dewi bob blwyddyn. Gallwch chi ddysgu mwy am ei hanes a chael hwyl yn gwneud y gweithgareddau ym…

Read more

Dydd Santes Dwynwen

Ar Ionawr 25 bu farw Santes Dwynwen yn 80 oed ar ynys Llanddwyn yn y flwyddyn 465. Rydym yn cofio’r dydd drwy ddangos ein cariad i rywun drwy roi cerdyn, anrheg neu lwy garu Cymreig. Gallwch chi ddysgu mwy am ei hanes a chael hwyl yn gwneud y gweithgareddau ym Mhecyn Gweithgareddau Mentrau Iaith Cymru…

Read more

Dathlu’r Flwyddyn Newydd

Dathlwch y flwyddyn newydd gyda Menter Iaith Rhondda Cynon Taf! Dysgwch am hen arferion a gwnewch eich Calennig a Mari Lwyd bach eich hun. Celebrate the new year with Menter Iaith Rhondda Cynon Taf! Learn about Welsh new year customs and make your own little Mari Lwyd and Calennig.

Read more

POLISI PREIFATRWYDD

Read more

POLISI DIOGELU DATA

Read more
Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135