Swyddi Gwasanaethau Plant

Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn chwilio am berson brwdfrydig i arwain ein staff ymroddgar yng Nghlwb Carco Evan James sy’n darparu gofal i blant 3-11 oed rhwng 3:30pm a 5:30pm  –  Llun i Gwener. Am fwy o fanylion neu ffurflen gais ffoniwch: 01443 407570 neu e-bostiwch: angharadevans@menteriaith.cymru  

Read more

Niall Alexander

Rydw i’n aelod newydd staf yn Menter Iaith Rhonda Cynon Taf fel rhan o fy interiaith o’r Brifysgol De Cymru am y deg wythnos nesaf ac yn astudio Rheolaeth Busnes. Rydw in edrych ymlaen at weithio gyda fy aelodau newydd staf ac yn gyffroes i allu ddysgu sgilliau newyd gallai ddenyddio.

Read more

Blwyddyn Newydd Dda

Blwyddyn Newydd dda i chi gyd!

Read more
Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135