Rhywbeth i bawb ym Mharti Ponty 18!

Mae mwy o bethau i’w gwneud ym Mharti Ponty eleni nag sydd o bobl yn y Lido ar ddiwrnod braf o Haf! Does dim ots pa oed ŷ’ch chi’n feddyliol nac yn gorfforol, bydd rhywbeth ar gael i’ch diddanu.

Mae’r Cwtsh teulu yn cynnig pob math o ddiddanwch i’r plant iau a’r rhieni. Gafaelwch yn eich brwshys paent, eich offeryn neu’ch hwpla, mae gan y Cwtsh teulu ddigon o weithgareddau i lenwi pob awr o’ch diwrnod. Ar hyd y Brif Stryd, bydd cyfle i chi chwarae gêmau, gwneud crefftau, arlunio, gyrru trên, chwarae syrcas, cael eich hudo, dawnsio, gwrando ar stori, chware’r delyn, mynd mewn bws neu gar heddlu. Byddwch yn blant da a chewch gymryd rhan ym mhob peth. Bydd rhaid i’r plant ofalu am eu rhieni yn yr ardal hon!

Bydd Clwb y Bont yn diddanu tu fewn a thu fas. Pan na fyddwch yn gwrando a chefnogi’r artistiaid ar y llwyfan y tu allan i’r Clwb, ewch i mewn i ddysgu sut i goginio, ymuno yn y cwis a’r bingo neu ewch i wrando ar atgofion am y gŵr lleol arbennig ac amryddawn, Gwyn Griffiths. A hyn i gyd dros beint cyfiawn yn y Clwb. Os ydych chi’n ddysgwr, cewch ddysgu Cymraeg gyda Chymraeg i Oedolion yn eu sesiynau blasu a’u sgyrsiau ar ei stondin.

Am 4yp bydd croeso i chi ymuno yn y ras hwyl ym Mharc Ynys Angharad. Y cyfan sydd ei angen er mwyn ymuno yw Crys T Parti Ponty fydd ar werth yn yr ŵyl. Ac os mai chwaraeon sy’n mynd â’ch bryd, ewch draw i Glwb Rygbi Pontypridd i ddatblygu eich sgiliau Rygbi, Pêl-droed, Criced ac i ymarfer eich breichiau hefyd wrth godi cwpan diod i’ch ceg!

Ieuenc-tref yw’n ardal pobl ifanc anhygoel. Lle i ymlacio, chwarae gêmau, gêmau  cyfrifiadurol, gwrando ar gerddoriaeth, creu cynnyrch, arbrofi gyda gwyddoniaeth, creu blogiau, Xbox, Playstation a llawer iawn mwy. Bydd yr ardal ar waelod Mill Sathret, Pontypridd.

Felly peidiwch anghofio, Parti Ponty ar Ddydd Sadwrn 14eg o Orffennaf ar Stryd Fawr Pontypridd. Welwn ni chi yna!

Gallwch ddarllen y rhaglen lawn ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a gwefan y digwyddiad.

Facebook: Parti Ponty 18   Trydar: @PartiPonty18    #partiponty18  www.partiponty.cymru

 

 

Contact Us