Cyfeiriadur Busnes

Arlwyo

Harry’s

Caffi

01443 485585

41 Stryd Mill, Pontypridd CF37 2SN

1 Siaradwr Cymraeg

Alfred’s

Bwyty/Bar/Grill

01443 404060

3-4 Stryd Y Farchnad, Pontypridd CF37 2ST

2 Siaradwr Cymraeg

The Patriot (The Wonky Bar)

Tafarn

01443 407915

25B Stryd Taff, Pontypridd CF37 4UA

2 Siaradwr Cymraeg

Costa

Caffi

01443 404286

86-87 Stryd Taff, Pontypridd CF37 4SL

1 Siaradwr Cymraeg

Red Cow Fish Bar

Caffi/ Siôp Sglodion

01443 776310

147-148 Stryd Fawr, Trecorci, CF42 6PA

2 Siaradwr Cymraeg

The Lion

Tafarn

01443 777603

www.theliontreorchy.co.uk

102 Stryd Bute, Trecorci CF42 6AH

6 Siaradwr Cymraeg

Adloniant

Bethan Nia

Telynores

07890 676799

Radio GTFM

01443 406111

Pinewood Studios, Pinewood Avenue, Rhydyfelin, Pontypridd, CF37 5EA

www.gtfm.co.uk/

Cor Godre’r Garth, Efail Isaf

Enw Cyswllt: Steffan/Branwen

Cyswllt trwy’r wefan: http://www.corgodrergarth.com/

Cymdeithas Gymraeg Llantrisant

www.tafelai.com/cymdeithasau/cymdeithas-gymraegg-llantrisant/

Cartref

Maindy Heating Co Ltd

Haearnwerthwyr

01443 773800

106 Stryd Bute, Treorci CF42 6AU

1 Siaradwr Cymraeg

Kwik Fit

Garej Ceir

01443 407407

Heol Sardis, Broadway, Pontypridd, CF37 1BA

1 Siaradwr Cymraeg

Decomate

Siop Adnoddau Adnewyddu Cartref

01443 774791

63-64 Stryd Bute, Treorci CF42 6BD

www.decomate.co.uk

2 Siaradwr Cymraeg

Crefydd

Capel Tabernacl, Efail Isaf

Enw Cyswllt: Gwilym Huws

Croeso

capeltabernacl@gmail.com

Siopau Dillad

Kookoo Madame

Siop Dillad a Gemwaith

01443 491221

10 Stryd Mill, Pontypridd, Mid Glamorgan, CF37 2SN

www.kookoomadame.co.uk

info@kookoomadame.co.uk

1 Siaradwr Cymraeg

New Look

Siop Ddillad

01443 402836

3 Stryd Taff Pontypridd CF37 4TG

2 Siaradwr Cymraeg

Seren Fach Designs

Siop Ddillad Babanod

01443 776602

200 Stryd Fawr, Treorci CF42 6AT

1 Siaradwr Cymraeg

Emily-Kate

Siop Ddillad

01443 778311

70 Stryd Bute, Treorci CF42 6BD

1 Siaradwr Cymraeg

Cyffredinol

Siop Y Bont

Siop Eitemau Cymraeg

01443 402584

Unedau 69/70/87/88, Marchnad Pontypridd, Pontypridd CF37 2SP

www.siopybont.co.uk

Amgueddfa Pontypridd

01443 490748

Stryd Y Bont, Pontypridd CF37 4PE

1 Siaradwr Cymraeg

Card Factory

Siop Cardiau ac Anrhegion

01443 409130

81 Stryd Taf, Pontypridd CF37 4SU

1 Siaradwr Cymraeg

Flavour Vapour

Siop Masnach

01443 858283

69a Stryd Taff, Pontypridd CF37 4TD

www.flavourvapour.co.uk

2 Siaradwr Cymraeg

Tesco Express

Archfarchnad

0345 610 2859

Stryd Taff, Pontypridd CF37 4UY

3 Siaradwr Cymraeg

High Street Media

Dylunio/Argraffu

01443 858250

www.highstreet-media.co.uk

design@highstreet-media.co.uk

74 Stryd Bute, Treorci CF42 6AH

1 Siaradwr Cymraeg

Carpets ‘n’ Carpets

Siop Carpedi/Lloriau

01443 772349

www.carpetsncarpets.co.uk

117 Stryd Bute, Treorci CF42 6AY

1 Siaradwr Cymraeg

Iceland

Archfarchnad

01443 773238

205 Stryd Fawr, Treorci CF42 6AS

5 Siaradwr Cymraeg

Betfred

Siop Fetio

0800 731 1210

1-2 Stryd Fawr, Treorci CF42 6AE

1 Siaradwr Cymraeg

Co-operative Foods

Archfarchnad

01443 778497

Heol yr Orsaf, Treorci CF43 6UA

2 Siaradwr Cymraeg

Treorchy Pet & Garden Supplies

Siop Adnoddau Garddio ac Anifeiliaid

01443 773205

210 Stryd Fawr, Treorci CF42 6AS

1 Siaradwr Cymraeg

Treorchy Launderette

Golchdy

01443 775363

123 Stryd Bute, Treorci CF42 6AY

1 Siaradwr Cymraeg

Tilly’s

Siop Adnoddau Anrhegion

01443 777780

67 Stryd Bute, Treorci CF42 6BD

1 Siaradwr Cymraeg

Lili Wen

Siop Flodau

01443 777797

67 Stryd Bute, Treorci, CF42 6BD

1 Siaradwr Cymraeg

Cyllid

Halifax

Banc

2-3 Stryd Mill, Pontypridd CF37 2SN

2 Siaradwr Cymraeg

Natwest

Banc

01248 671222

1 Stryd Taff, Pontypridd CF37 4UU

1 Siaradwr Cymraeg

Barclays

Banc

0844 850 1335

91 Stryd Taff, Pontypridd CF37 4YA

2 Siaradwr Cymraeg

Nationwide

Cymdeithas Adeiladu

0800 554 0413

3 Stryd Fawr Pontypridd CF37 1SB

2 Siaradwr Cymraeg

Santander

Cymdeithas Adeiladu

0845 765 4321

94 Stryd Taff, Pontypridd CF37 4UH

3 Siaradwr Cymraeg

Elusennau

Tenovus

Siop Elusen

01443 776355

1 Siaradwr Cymraeg

Ambiwlans Awyr Cymru

Siop Elusen

01443 491408

75 Stryd Taf Pontypridd CF37 4SU

1 Siaradwr Cymraeg

Age Cymru

Siop Elusen

01443 403833

89b-90 Stryd Taff, Pontypridd CF37 4SL

1 Siaradwr Cymraeg

St Davids Hospice

Siop Elusen

01443 403833

88 Stryd Taff, Pontypridd CF37 4SL

1 Siaradwr Cymraeg

Iechyd a Harddwch

La Chop

Trin Gwallt/Harddwch

01443 405055

5c Stryd Y Farchnad, Pontypridd CF37 2ST

1 Siaradwr Cymraeg (Dysgwr)

Boots

Siop Iechyd a Harddwch

01443 772240

203 Stryd Fawr, Treorci CF42 6AT

4 Siaradwr Cymraeg

Boots

01443 407954

82-84 Stryd Taf, Pontypridd CF37 4SU

3-4 Siaradwr Cymraeg

Bryant and Chalkley Dental Practice

Deintyddfa

01443 773844

17-19 Stryd Fawr, Treorci CF42 6AA

www.bryantdental.co.uk

1 Siaradwr Cymraeg

Headmasters

Trin Gwallt

01443 778053

86 Stryd Bute, Treorci CF42 6AH

1 Siaradwr Cymraeg

La Zarou

Trin Gwallt/Harddwch

01443 492711

9 Stryd Y Farchnad, Pontypridd CF37 2ST

www.lazarouhairandbeauty.co.uk

1 Siaradwr Cymraeg

Bush Healthcare

Darparwyr Cyfleusterau Symudol

01443 400877

20 Stryd Taff, Pontypridd CF37 4UA

www.bushhealthcare.co.uk

1 Siaradwr Cymraeg

Top 2 Toe

Salon Harddwch

01443 777785

7 Stryd Fawr, Treorci CF42 6AE

3 Siaradwr Cymraeg

Adrian Fraser Jones

Fferyllfa

01443 772183

127 Stryd Bute, Treorci CF42 6AY

1 Siaradwr Cymraeg

Naturells

Trin Gwallt

01443 777715

133 Stryd Bute, Treorci CF42 6BB

2 Siaradwr Cymraeg

 

Os ydych chi’n ymwybodol o unrhyw fusnes neu sefydliad sy’n darparu gwasanaeth cyfrwng Cymraeg yna cysylltwch drwy ebost a’r: rhysthomas@mentrauiaith.cymru

 

Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135