Chwarae Gartholwg

Pob gwyliau Pasg, tair wythnos cyntaf y gwyliau haf a hanner tymor yr Hydref:

 

Nôd:
Darparu gofal plant yn ystod gwyliau ysgol sy’n hygyrch ac o ansawdd gan gynnig amrywiaeth o weithgareddau chwarae mewn amgylchedd croesawgar a Chymraeg ei iaith. Rydym yn cynnig amgylchedd cefnogol ble y gall plant ymlacio neu gymryd rhan mewn gweithgareddau.

Y plant:
Bydd y cynllun yn weithredol ar gyfer bechgyn a merched ysgolion cynradd Cyfrwng Cymraeg yr ardal sy’n 3-12 mlwydd oed.

Lleoliad:
Campws cymunedol Gartholwg

Cyfeiriad:
Heol St. Illtyd’s
Pentre’r Eglwys
Pontypridd
RhCT
CF38 1RQ

Pryd:
Llun – Gwener

Amser:
9:00yb – 5:00yp

Pris:
Diwrnod llawn: £18 (rhaid archebu lle o flaen llaw)
4 awr cyntaf am ddim os oes llefydd ar gael (troi i fyny ar y dydd)

Staff:
Rebecca Morris (Arweinydd)
Rhiannon Burke (Cynorthwyydd)
Danielle Williams (Cynorthwyydd)
Carla Alford (Cynorthwyydd)

Dewch â phecyn bwyd

I archebu lle: 01443 407570Polisiau
Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135