Parti PontyGorffennaf / July

Annual Highlight

Gŵyl Gymraeg i bawb ym Mharc Ynysangharad Pontypridd.

Gyda cherddoriaeth arbennig Cymraeg, llwyfan cymryd rhan i’r gymuned, gweithgareddau i blant a theuluoedd, Ardal celf a chrefft a gwyddoniaeth, Chwaraeon yr Urdd, Stondinau amrywiol Cymraeg, stondinau bwyd, gweithgareddau yn y dre + llawer mwy a hwn i gyd am ddim!

Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135