Papurau Bro

Gloran (Rhondda)

Cliciwch arnaf i weld = Gloran Mis Mawrth – Ebrill 2020

Gloran Mis Mai 2020

Gloran Mis Mehefin 2020

Gloran Mis Gorffennaf 2020

Gloran Mis Medi 2020

Gloran Mis Hydref 2020

Gloran Mis Tachwedd 2020

Gloran Mis Rhagfyr 2020

Gloran Mis Ionawr 2021

Gloran Chwefror a 2021

Gloran Mawrth – Ebrill 2021

Gloran mis Mai 2021

Sefydlwyd Y Gloran yn 1978 ac mae wedi ymddangos yn fisol yn ddi-dor ers hynny. Ceir yn y papur erthyglau nodwedd, newyddion lleol, colofn olygyddol, cartŵn gan Siôn Owen, adran ysgolion ayb.

Mae’r Gloran yn ceisio meithrin ysgrifenwyr newydd. (Cysylltwch os ydych chi â diddordeb)

Cennard Davies
Ffôn:01443 435563.
Pris : 20c

Tafod Elai (Taf)

Cliciwch arnaf i weld = Tafod Elai – Ebrill 2020

Tafod Elai – Mai 2020

Tafod Elai – Mehefin 2020

Tafod Elai Gorffennaf 2020

Tafod Elai Medi 2020

Tafod Elai Hydref 2020

Tafod Elai Tachwedd

Tafod Elai Rhagfyr 2020

Tafod Elai Chwefror 2021

Tafod Elai Mawrth 2021

Cyhoeddwyd rhifyn cyntaf Tafod Elái yn Hydref 1985. Ei dalgylch yw’r ardal o Bontypridd i Lanhari ac o Donyrefail i Bentyrch a Ffynnon Taf.  Mae llu o ohebwyr yn danfon erthyglau yn rheolaidd o wahanol bentrefi a threfi’r ardal a daw newyddion yn gyson o’r Ysgolion Cymraeg.  Mae’n bapur deniadol gyda llawer o luniau lliw a digon o straeon i’w darllen.

Penri Williams
E-bost:  pentyrch@tafelai.com
Gwefan: www.tafelai.com
Pris:  £1

Clochdar (Cwm Cynon)

Cliciwch arnaf i weld = Clochdar – Ebrill 2020

Clochdar – Mai 2020

Clochdar Mehefin 2020

Clochdar Gorffennaf 2020

Clochdar Hydref 2020

Clochdar Tachwedd 2020

Clochdar Chwefror 2021

Clochdar Mawrth 2021

Clochdar yw papur bro ardal Cwm Cynon a’r cylch yn sir Rhondda Cynon Taf. Mae’r ardal yn cynnwys y wlad rhwng Penderyn ac Abercynon. Daeth y rhifyn cyntaf i olau dydd yn Rhagfyr 1987.

Susan Jenkins
E-bost: clochdar@gmail.com

Pris : 60c

Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135