Papurau Bro

Y Gloran (Rhondda)

Cliciwch arnaf i weld = Gloran Mis Mawrth – Ebrill 2020

Gloran Mis Mai 2020

Gloran Mis Mehefin 2020

Gloran Mis Gorffennaf 2020

Gloran Mis Medi 2020

Sefydlwyd Y Gloran yn 1978 ac mae wedi ymddangos yn fisol yn ddi-dor ers hynny. Ceir yn y papur erthyglau nodwedd, newyddion lleol, colofn olygyddol, cartŵn gan Siôn Owen, adran ysgolion ayb.

Mae’r Gloran yn ceisio meithrin ysgrifenwyr newydd. (Cysylltwch os ydych chi â diddordeb)

Cennard Davies
Ffôn:01443 435563.
Pris : 20c

Tafod Elai (Taf)

Cliciwch arnaf i weld = Tafod Elai – Ebrill 2020

Tafod Elai – Mai 2020

Tafod Elai – Mehefin 2020

Tafod Elai Gorffennaf 2020

Cyhoeddwyd rhifyn cyntaf Tafod Elái yn Hydref 1985. Ei dalgylch yw’r ardal o Bontypridd i Lanhari ac o Donyrefail i Bentyrch a Ffynnon Taf.  Mae llu o ohebwyr yn danfon erthyglau yn rheolaidd o wahanol bentrefi a threfi’r ardal a daw newyddion yn gyson o’r Ysgolion Cymraeg.  Mae’n bapur deniadol gyda llawer o luniau lliw a digon o straeon i’w darllen.

Penri Williams
E-bost:  pentyrch@tafelai.com
Gwefan: www.tafelai.com
Pris:  80c

Clochdar (Cwm Cynon)

Cliciwch arnaf i weld = Clochdar – Ebrill 2020

Clochdar – Mai 2020

Clochdar Mehefin 2020

Clochdar Gorffennaf 2020

Clochdar yw papur bro ardal Cwm Cynon a’r cylch yn sir Rhondda Cynon Taf. Mae’r ardal yn cynnwys y wlad rhwng Penderyn ac Abercynon. Daeth y rhifyn cyntaf i olau dydd yn Rhagfyr 1987.

Susan Jenkins
E-bost: clochdar@gmail.com

Pris : 60c

Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135