Cyfeiriadur Busnes

Arlwyo

Harry’s

Caffi

01443 485585

41 Stryd Mill, Pontypridd CF37 2SN

1 Siaradwr Cymraeg

Alfred’s

Bwyty/Bar/Grill

01443 404060

3-4 Stryd Y Farchnad, Pontypridd CF37 2ST

2 Siaradwr Cymraeg

The Patriot (The Wonky Bar)

Tafarn

01443 407915

25B Stryd Taff, Pontypridd CF37 4UA

2 Siaradwr Cymraeg

Costa

Caffi

01443 404286

86-87 Stryd Taff, Pontypridd CF37 4SL

1 Siaradwr Cymraeg

Red Cow Fish Bar

Caffi/ Siôp Sglodion

01443 776310

147-148 Stryd Fawr, Trecorci, CF42 6PA

2 Siaradwr Cymraeg

The Lion

Tafarn

01443 777603

www.theliontreorchy.co.uk

102 Stryd Bute, Trecorci CF42 6AH

6 Siaradwr Cymraeg

Bradgy Twt lol

Tafarn

07966 467295

Uned B27, Trefforest CF37 5YB

www.twtlol.com

Bragdy Cymraeg sydd yn cynnig amrywiaeth o gwrw brand ei hun sydd wedi cael ei fragu o gartref fel yr Afr Serchog neu gwrw Glog. Dim siop gwrw yn unig ond hefyd tafarn sydd yn gwerthu cwrw yn syth o’r gasgen neu’r keg.

 

♦ Gwasnaeth cymraeg

♦ Perchennog yn siarad cymraeg

♦ Cynnyrch cymraeg

Bragdy Glamorgan

Tafarn

01443 406080

B, Llantrisant Business Park, Pontyclun CF72 8LF

www.glamorganbrewing.co.uk

Mae Glamorgan Brewery yn ddosbarthwyr cwrw, lager, gwin a gwirodydd ffres sydd yn cael ei fragu o gartref yn Llantrisant. Cewch hyd i’w cynnyrch yn eu tafarn ei hun, ond hefyd mewn tafarndai o gwmpas Cymru sy’n amrywio o gwrw o’r enw ‘Santa’s little belter’ i ‘Try time’.

 

♦ Rhai aelodau o’r staff yn siarad cymraeg

♦ Cynnyrch dwy ieithog

Adloniant

Hire House

Siop rhentu dodrefn

01443 449955

Unit 13, Cambrian Ind Est Eastside, Coedcae Ln, Pontyclun CF72 9EW

www.thehirehouse.co.uk

Mae’r Tŷ llog yn cynnig ystod eang o adnoddau ffilm, teledu, theatr  a digwyddiadau, gan arbenigo mewn addurno setiau, dodrefn a llogi props. Gyda chasgliad amrywiol o stoc defnyddiol i hwyluso pob angen ac amrywiaeth o brisiau ar gyfer pob cyllideb.

 

♦ Perchennog yn sisrad cymraeg

♦ Gwasanaethau cymraeg ar gael

 

 

 

 

Radio GTFM

01443 406111

Pinewood Studios, Pinewood Avenue, Rhydyfelin, Pontypridd, CF37 5EA

www.gtfm.co.uk/

Cor Godre’r Garth, Efail Isaf

Enw Cyswllt: Steffan/Branwen

Cyswllt trwy’r wefan: http://www.corgodrergarth.com/

Cymdeithas Gymraeg Llantrisant

www.tafelai.com/cymdeithasau/cymdeithas-gymraegg-llantrisant/

 

 

Cartref

Kwik Fit

Garej Ceir

01443 407407

Heol Sardis, Broadway, Pontypridd, CF37 1BA

1 Siaradwr Cymraeg

Glân

Gwasanaethau golchi

029 2029 1000

15 Shadow Wood Drive, Miskin CF72 8SX

www.glancleaningservices.cymru

Cynnig gwasanaethau glanhau masnachol a glanhau dwfn domestig mewn tai gyda chymorth penodol a thîm o lanhawyr profiadol, annibynnol yng Nghaerdydd a’r cyffiniau.

 

♦ Perchennog yn siarad cymraeg

♦ Gwasanaethau cymraeg ar gael

Cymdeithas Tai Rhondda

Landlord tai cymdeithasol

01443 424200

9 Compton Rd, Tonypandy CF40 1BE

www.rhondda.org

Cymdeithas Tai Rhondda yn ‘gwmni di-elw’ landlord tai cymdeithasol cyfrifol sy’n rheoli dros 1700 o gartrefi ar draws Rhondda Cynon Taf. Mae ganddynt raglen ddatblygu uchelgeisiol iawn ac yn ymroddedig i adfywio ardaloedd a sicrhau bod tai fforddiadwy o ansawdd da ar gael.

 

♦ Gwasnaeth cymraeg ar gael

 

Decomate

Siop Adnoddau Adnewyddu Cartref

01443 774791

63-64 Stryd Bute, Treorci CF42 6BD

www.decomate.co.uk

2 Siaradwr Cymraeg

 

Crefydd

Capel Tabernacl, Efail Isaf

Enw Cyswllt: Gwilym Huws

https://www.tabernacl.org/

capeltabernacl@gmail.com

Siopau Dillad

Kookoo Madame

Siop Dillad a Gemwaith

01443 491221

10 Stryd Mill, Pontypridd, Mid Glamorgan, CF37 2SN

www.kookoomadame.co.uk

info@kookoomadame.co.uk

1 Siaradwr Cymraeg

New Look

Siop Ddillad

01443 402836

3 Stryd Taff Pontypridd CF37 4TG

2 Siaradwr Cymraeg

Seren Fach Designs

Siop Ddillad Babanod

01443 776602

200 Stryd Fawr, Treorci CF42 6AT

1 Siaradwr Cymraeg

Emily-Kate

Siop Ddillad

01443 778311

70 Stryd Bute, Treorci CF42 6BD

1 Siaradwr Cymraeg

Cyffredinol

Siop Y Bont

Siop Eitemau Cymraeg

01443 402584

Unedau 69/70/87/88, Marchnad Pontypridd, Pontypridd CF37 2SP

www.siopybont.co.uk

Amgueddfa Pontypridd

01443 490748

Stryd Y Bont, Pontypridd CF37 4PE

1 Siaradwr Cymraeg

Card Factory

Siop Cardiau ac Anrhegion

01443 409130

81 Stryd Taf, Pontypridd CF37 4SU

1 Siaradwr Cymraeg

Flavour Vapour

Siop Masnach

01443 858283

69a Stryd Taff, Pontypridd CF37 4TD

www.flavourvapour.co.uk

2 Siaradwr Cymraeg

Tesco Express

Archfarchnad

0345 610 2859

Stryd Taff, Pontypridd CF37 4UY

3 Siaradwr Cymraeg

High Street Media

Dylunio/Argraffu

01443 858250

www.highstreet-media.co.uk

design@highstreet-media.co.uk

74 Stryd Bute, Treorci CF42 6AH

1 Siaradwr Cymraeg

Carpets ‘n’ Carpets

Siop Carpedi/Lloriau

01443 772349

www.carpetsncarpets.co.uk

117 Stryd Bute, Treorci CF42 6AY

1 Siaradwr Cymraeg

Iceland

Archfarchnad

01443 773238

205 Stryd Fawr, Treorci CF42 6AS

5 Siaradwr Cymraeg

Betfred

Siop Fetio

0800 731 1210

1-2 Stryd Fawr, Treorci CF42 6AE

1 Siaradwr Cymraeg

Co-operative Foods

Archfarchnad

01443 778497

Heol yr Orsaf, Treorci CF43 6UA

2 Siaradwr Cymraeg

Treorchy Pet & Garden Supplies

Siop Adnoddau Garddio ac Anifeiliaid

01443 773205

210 Stryd Fawr, Treorci CF42 6AS

1 Siaradwr Cymraeg

Treorchy Launderette

Golchdy

01443 775363

123 Stryd Bute, Treorci CF42 6AY

1 Siaradwr Cymraeg

Tilly’s

Siop Adnoddau Anrhegion

01443 777780

67 Stryd Bute, Treorci CF42 6BD

1 Siaradwr Cymraeg

Delicia Teas

Siop tê a cacennau

01443 230069

56 High St, Llantrisant, Pontyclun CF72 8BR

www.deliciacakesandteas.co.uk

Mae Delicia Cakes & Teas yn un o’r dosbarthwyr arweiniol yng Nghymru ac yn cynnig dewis mawr o dros 100 math o dê sydd yn amrywio o fagiau 50g i fagiau 1kg. Nid dosbarthwyr te yn unig, ond hefyd gwneuthurwyr cacennau gydag amryw o gacennau ffres, ansawdd uchel.

 

♦ Perchennog yn dysgu cymraeg

♦ Cynnyrch dwy ieithog

Lili Wen

Siop Flodau

01443 777797

67 Stryd Bute, Treorci, CF42 6BD

1 Siaradwr Cymraeg

www.lili-wen.co.uk

Busnes sydd yn cael ei rhedeg yn deuluol sydd yn darparu blodau hardd i’r bobl o Dreorci ac ar draws De Cymru.  Wedi ymrwymo i gynnig gwasanaeth proffesiynol a personol am brisiau gwych, beth bynnag yw’r achlysur. Blodau ysblennydd ffres a sidan i siwtio pob cyllideb gydag amrywiaeth mawr o flodau ac anrhegion.

 

♦ Perchennog yn siarad cymraeg

♦ Gwasanaeth cymraeg

Beti Poppit

Siop Anhregion

07870333398

www.betipoppit.wales

Gwasanaeth anrhegion crefft benodol sydd yn falch o ei dilysrwydd, sylw i fanylder a chreadigrwydd. Yn creu anrhegion crefft bersonol am bobl o unrhyw gender a phob oedran gyda thwist Cymraeg.

 

♦ Gwasanaeth Cymraeg

♦ Perchennog yn siarad cymraeg

♦ Cynnyrch cymraeg

Cyllid

Halifax

Banc

2-3 Stryd Mill, Pontypridd CF37 2SN

2 Siaradwr Cymraeg

Natwest

01248 671222Banc

1 Stryd Taff, Pontypridd CF37 4UU

1 Siaradwr Cymraeg

Barclays

Banc

0844 850 1335

91 Stryd Taff, Pontypridd CF37 4YA

2 Siaradwr Cymraeg

Nationwide

Cymdeithas Adeiladu

0800 554 0413

3 Stryd Fawr Pontypridd CF37 1SB

2 Siaradwr Cymraeg

Santander

Cymdeithas Adeiladu

0845 765 4321

94 Stryd Taff, Pontypridd CF37 4UH

3 Siaradwr Cymraeg

Elusennau

Tenovus

Siop Elusen

01443 776355

1 Siaradwr Cymraeg

Ambiwlans Awyr Cymru

Siop Elusen

01443 491408

75 Stryd Taf Pontypridd CF37 4SU

1 Siaradwr Cymraeg

Age Cymru

Siop Elusen

01443 403833

89b-90 Stryd Taff, Pontypridd CF37 4SL

1 Siaradwr Cymraeg

St Davids Hospice

Siop Elusen

01443 403833

88 Stryd Taff, Pontypridd CF37 4SL

1 Siaradwr Cymraeg

Iechyd a Harddwch

La Chop

Trin Gwallt/Harddwch

01443 405055

5c Stryd Y Farchnad, Pontypridd CF37 2ST

1 Siaradwr Cymraeg (Dysgwr)

Boots

Siop Iechyd a Harddwch

01443 772240

203 Stryd Fawr, Treorci CF42 6AT

4 Siaradwr Cymraeg

Boots

01443 407954

82-84 Stryd Taf, Pontypridd CF37 4SU

3-4 Siaradwr Cymraeg

Bryant and Chalkley Dental Practice

Deintyddfa

01443 773844

17-19 Stryd Fawr, Treorci CF42 6AA

www.bryantdental.co.uk

1 Siaradwr Cymraeg

Headmasters

Trin Gwallt

01443 778053

86 Stryd Bute, Treorci CF42 6AH

1 Siaradwr Cymraeg

La Zarou

Trin Gwallt/Harddwch

01443 492711

9 Stryd Y Farchnad, Pontypridd CF37 2ST

www.lazarouhairandbeauty.co.uk

1 Siaradwr Cymraeg

Bush Healthcare

Darparwyr Cyfleusterau Symudol

01443 400877

20 Stryd Taff, Pontypridd CF37 4UA

www.bushhealthcare.co.uk

1 Siaradwr Cymraeg

Top 2 Toe

Salon Harddwch

01443 777785

7 Stryd Fawr, Treorci CF42 6AE

3 Siaradwr Cymraeg

Adrian Fraser Jones

Fferyllfa

01443 772183

127 Stryd Bute, Treorci CF42 6AY

1 Siaradwr Cymraeg

Naturells

Trin Gwallt

01443 777715

133 Stryd Bute, Treorci CF42 6BB

2 Siaradwr Cymraeg

Tommy Shelby’s barber

Trin Gwallt

01443 223642

Bridgend Rd, Llanharan, Pontyclun CF72 9QA

www.facebook.com/tommyshelbysllanharan

Shop barbŵr thema Peaky Blinders yn Llanharan sydd yn cynnig toriad gwallt o safon uchel i bob oed a rhyw. Siop barbwr traddodiadol sy’n darparu gwasanaethau barbwr o safon uchel, fel torri, tocio, siampŵio, steilio gwallt, tocio barf, eillio a llawer mwy.

 

♦ Perchennog yn siarad cymraeg

♦ Gwasanaeth cymraeg

 

 

Iechyd a Ffitrwydd

Stiwdio dawns Tip Tops 

Stiwdio/Canolfan dawnsio

07807 356470

Studio suite11 Parc Busnes Treorci

www.facebook.com/Dance-Studio/Tip-Tops-Dance

Mae Tip Tops yn cynnig gwasanaeth dawnsio i bobl o bob oed, yn cynnig gwahanol fathau o ddawnsio sydd yn amrywio o ddawnsio stryd i ballet. Mae Tip Tops Dance Studio hefyd yn cynnig dosbarthiadau ymarfer corff “Wacky Wednedays”.

 

♦ Perchennog yn dysgu cymraeg

 

CC Marchnata

Chatterbox Communications 

Tyfu busnesau ac unig fasnachwyr

029 2167 9090

Moy Road Business Centre,  Taffs Well,  Cardiff,  CF15 7QR

www.chatterboxcomms.co.uk

Cwmni sydd yn helpu i dyfu busnesau bach a masnachwyr unigol  trwy ddefnyddio technegau i gynyddu gweladwyedd, trwy helpu busnesau gyda twf cyfryngau cymdeithasol, PR, hawlfraint, taflenni a llawer mwy.

 

♦ Perchennog yn dysgu cymraeg

 

 

Recriwtio

Mifuture

App swydd

www.mifuture.co.uk

itunes.apple.com/mifuture 

play.google.com/.mifuture

Mae Mifuture yn ap sydd yn galluogi pobl ifanc i gael mynediad i opsiynau gyrfaol sydd yn eu cefnogi a’u grymuso yn yr oes ddigidol. Bydd yr ap yma yn darparu opsiynau swyddi sydd yn cysylltu gyda’ch CV sydd yn cael ei gynhyrchu gan yr ap.

 

♦ Perchennog yn dysgu cymraeg

Cylchoedd Meithrin a clybiau Ti a fi*

Cylch meithrin Bronllwyn* 

07837054305

Canolfan Ieuenctid Bronllwyn, Heol Colwyn, Gelli, CF41 7NW

www.facebook.com/CylchMeithrinBronllwyn

♦ Sefydliad cymraeg

Cylch meithrin Penderyn

07792951187

Penderyn Community Centre, Penderyn, Aberdare, CF44 9UX

www.penderyncommunity.org.uk/cylch-meithrin

 

♦ Sefydliad cymraeg

Cylch meithrin Seren Fach* 

07939 429929

Duffryn Road, Mountain Ash, Cynon, CF45 4DA

www.dewis.wales/Serenfach

 

♦ Sefydliad cymraeg

 

Cylch meithrin Cwm Elai*

07757 633249

YGG Tonyrefail, Tonyrefail, Taf, CF39 8LE

www.dewis.wales/CwmElai

 

♦ Sefydliad cymraeg

 

Cylch meithrin Tynewydd*

07989 721603

Treherbert Community Education Centre, Dumphries Street, Treherbert, Rhondda, CF42 5PN

www.dewis.wales/Tynewydd

 

♦ Sefydliad cymraeg

Cylch meithrin Ynyshir & Wattstown

01443 732414

Wattstown Pavillion, Wattstown Park, Ynyshir, Rhondda, CF39 0RA

www.dewis.wales/Ynyshir&Wattstown

 

♦ Sefydliad cymraeg

 

Cylch meithrin Aberdâr*

07751 523729

Canolfan Yr Urdd, Wind Street, Aberdar, CF44 7ES

www.meithrin.cymru/Aberdar

 

♦ Sefydliad dwy ieithog

 

Cylch meithrin Nant Dyrys*

01443 777706

Rear of YGG Ynyswen, Clinic Road, Treorchy, Rhondda, CF42 6ED

www.dewis.wales/Nnatdyrys

 

♦ Sefydliad dwy ieithog

 

Cylch meithrin Porth*

07811 072 296

Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn, Ffordd Y Grug, Llwyncelyn, CF39 9TL

www.meithrin.cymru/Porth

 

♦ Sefydliad dwy ieithog

Cylch meithrin Penrhiwceibr

01443 473386

Belle Vue Site, Penrhiwceiber Road, Mountain Ash CF45 3SH

www.netmums.com/penrhiwceiber

 

♦ Sefydliad dwy ieithog

 

Cylch meithrin Pen-y-graig*

01443 431980

Penygraig Pafiliwn bowlio penygraig , Parc penygraig , Penygraig , CF40 1LA

www.rctcbc.gov.uk/penygraig

 

♦ Sefydliad cymraeg

 

Cylch meithrin Glynrhedyn*

07771 694732

Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn, Darran Terrace, Ferndale, Rhondda, CF43 4LG

www.dewis.wales/Glynrhedeg

 

♦ Sefydliad dwy ieithog

Cylch meithrin Penderyn

07879 644310

Canolfan Gymunedol Penderyn, Pontpren, Penderyn, Aberdar, CF44 9UX

www.meithrin.cymru/penderyn

 

♦ Sefydliad cymraeg

Cylch meithrin Llanhari*

01443 239521

Caretakers Cottage YGG Llanhari, Pontyclun,Taf, CF72 9XE

www.dewis.wales/Llanhari

 

♦ Sefydliad dwy ieithog

 

Cylch meithrin Hirwaun*

07824 701283

Neuadd Eglwys St. Lleurwg Church Hall, Hirwaun, Aberdar CF44 9UP

www.netmums.com/Hirwaun

 

♦ Sefydliad cymraeg

 

Cylch meithrin Beddau*

07773 163162

Llys y Cwm Hall, Gwaunmiskin Road, Pontypridd, Taf, CF38 2AY

www.dewis.wales/Beddau

 

♦ Sefydliad dwy ieithog

 

Cylch meithrin Treorci*

07783758757

Hermon Chapel, Regent st, Treorchy cf42 6EE

www.netmums.com/treorci

 

♦ Sefydliad cymraeg

 

Cylch meithrin Cilfynydd*

07980 036888

Cilfynydd & Pontsionnorton Community Centre, Howel Street, Pontypridd, Taf, CF37 4NR

www.dewis.wales/Cilfynydd

 

♦ Sefydliad cymraeg

Cylch meithrin Pentre’r Eglwys

07896 119107

Parish Hall, Main Road, Pontypridd CF38 1PY

www.netmums.com/pentreeglwys

 

♦ Sefydliad cymraeg

 

Cylch meithrin Efail isaf*

007899 364082

Neuadd Gymunedol Efail Isaf, Heol Y Parc, Efail Isaf, Pontypridd, CF38 1AN

www.meithrin.cymru/efail-isaf

 

♦ Sefydliad cymraeg

 

Cylch meithrin Ffynnon Taf*

07890 531241

Neuadd Bentref Ffynnon Taf, Ffordd Caerdydd, Ffynnon Taf, CF15 7PL

www.meithrin.cymru/y-ffynnon-taf

 

♦ Sefydliad cymraeg

 

Cylch meithrin Pentre*

07984 186329

Canolfan Integredig Cwm Golau, Dyffryn Road, Pentrebach, CF48 4BJ

www.meithrin.cymru/pentre-bach

 

♦ Sefydliad cymraeg

 

Cylch meithrin Rhydfelen*

07847882005

Rhydyfelin Children’s Centre, Holly Street, Pontypridd, Taf, CF37 5DB

www.dewis.wales/Rhydfelin

 

♦ Sefydliad cymraeg

 

Cylch meithrin Ser Sardis*

07806712011

Sardis Vestry, Sardis Chapel, Sardis Road, Pontypridd, Taf, CF37 1DX

www.dewis.wales/Sardis

 

♦ Sefydliad cymraeg

 

Cylch meithrin Llanilltud Faerdref*

01443 204942

Neuadd Dowlais Community Centre, Crownhill,Pontypridd,CF38 2NA,United Kingdom

www.careinspectorate.wales/llanilltud-faerdref

 

♦ Sefydliad cymraeg

 

Cylch meithrin Thomastown*

07757 633249

Ysgol Gynradd Gymunedol Tonyrefail, Stryd Yr Ysgol, Tonyrefail, Porth, CF39 8LE

www.meithrin.cymru/thomastown

 

♦ Sefydliad cymraeg

 

Cylch meithrin Pont-y-clun

07752 580612

Hope Penuel Church, Castan Road, Pontyclun, CF72 9EH

www.meithrin.cymru/pontyclun

 

♦ Sefydliad cymraeg

 

Dechrau’n Deg

Dechrau’n Deg Tylorstown

01443 730956

Genesis Day Nursery, Edmunds Street,Tylorstown, Rhondda, CF43 3HH

www.dewis.cymru/Tylorstown

 

♦ Sefydliad cymraeg

Dechrau’n Deg Pen Pych

07969 649309

Pen-Pych Community School, Blaenrhondda Road, Treherbert, Rhondda, CF42 5SD

www.dewis.cymru/Penpych

 

♦ Sefydliad cymraeg

Dechrau’n Deg Nant Dyrys

 01443 777706

Rear of YGG Ynyswen, Clinic Road, Treorchy, Rhondda, CF42 6ED

www.dewis.cymru/Nantdyrys

 

♦ Sefydliad cymraeg

 

Dechrau’n Deg Glenboi

01443 755 337

Glenboi Primary School, Mountain Ash, Cynon, CF45 3DW

www.dewis.cymru/Glenboi

 

♦ Sefydliad cymraeg

 

Dechrau’n Deg Bryncynon

01443 475120

Bryncynon Growing Together Centre, Growing Together Centre Avondale Street,Ynysboeth, Mountain Ash, Rhondda Cynon Taf, CF45 4YU

www.dewis.cymru/Bryncynon

 

♦ Sefydliad cymraeg

Dechrau’n Deg Aman

01686 870399

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Canolfan Aman,Godreaman St, Godreaman, Aberdâr, Rhondda Cynon Taf CF44 6DF

www.dewis.cymru/Aman

 

♦ Sefydliad cymraeg

 

Dechrau’n Deg Tonyrefail

01443 570024

On the grounds of Tonyrefail Comprehensive School, Gilfach Road, Tonyrefail, Taf, CF39 8HG

www.dewis.cymru/Tonyrefail

 

♦ Sefydliad cymraeg

Dechrau’n Deg Little Ferns

01443 735988

Parc Primary, Talis Street, Treorchy, Rhondda, CF42 6LY

www.dewis.wales/Littleferns

 

♦ Sefydliad cymraeg

 

Dechrau’n Deg Rhydfelen

07742 696296

Rhydyfelin Children’s Centre, Holly Street, Pontypridd, Taf, CF37 5DB

www.dewis.cymru/Rhydeflin

 

♦ Sefydliad cymraeg

 

Dechrau’n Deg CYM Wattstown & Ynyshir

01443 732414

Wattstown Pavillion, Wattstown Park, Ynyshir, Rhondda, CF39 0RA

www.dewis.cymru/Ynyshir&Wattstown

 

♦ Sefydliad cymraeg

 

Gwasanaethau Plant

Clwb Carco Aberdâr

Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr, Laburnum Drive, Cwmdâre, Aberdâr, RhCT, CF44 8RT

Llun – Gwener

3:15 – 5:15yp

Sesiwn ar hap: £6.50
Sesiwn 1 awr: £3.50
Taliad sefydlog (Standing order): £6.00

Clwb carco Gartholwg

Heol St. Illtyd’s, Pentre’r Eglwys, Pontypridd, RhCT, CF38 1RQ

Llun – Gwener

3:30yb – 5:50yp

Sesiwn ar hap: £7.00
Taliad sefydlog (Standing order): £6.50

 

 

Clwb carco Evan James

Ffordd y Rhondda, Pontypridd, RhCT, CF37 1HQ

Llun – Gwener

3:30 – 5:30yp

sesiwn ar hap: £6.50
Taliad sefydlog (Standing order): £6.00

 

Clwb Carco Llanhari

Ysgol Llanhari, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf, CF72 9XE

Llun – Gwener

3:10 – 5:10yp

Sesiwn – £6.50
ail blentyn – £5.00
Rhaid archebu lle o flaen llaw

 

Clwb carco Llwyncelyn

Heather Way, Llwyncelyn, Porth, RhCT, CF37 1HQ

Llun – Iau

3:00 – 5:00yp

Sesiwn ar hap: £6.00
Taliad sefydlog (Standing order): £5.50

Clwb carco Pont Sion Norton

109 Heol Pont Siôn Norton, Pontypridd, CF37 4ND

Llun a Iau
3:30 – 5:30yp

Sesiwn ar hap: £6.50
Sesiwn 1 awr: £3.50
Taliad sefydlog (Standing order): £6.00

Role Play Lane

Canlolfan gwasanaethau plant

01443 281270

Unit 1B, Newtown Industrial Estate, Llantwit Fardre, CF38 2EE

www.roleplaylane.co.uk

Mae Role Play Lane yn ganolfan plant ifanc o oedran cerdded i 8 mlwydd oed. Y nôd yw annog cyfathrebiad rhiant-plentyn a chyfathrebiad plentyn-plentyn trwy chwarae rôl a chael llawer o hwyl.

 

♦ Perchennog yn dysgu cymraeg

♦ Gwasanaeth cymraeg ar gael

♦ Grwpiau rhiant a phlentyn cymraeg

 

 

 

Os ydych chi’n ymwybodol o unrhyw fusnes neu sefydliad sy’n darparu gwasanaeth cyfrwng Cymraeg yna cysylltwch drwy ebost a’r: rhysthomas@mentrauiaith.cymru
Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135