Cwrs Cymraeg i’r teulu

Cwrs hyfryd sydd yn eich helpu i gyfathrebu gyda phlant o dan 7 oed drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n wych i rieni, rhieni cu a phobl sy’n gweithio gyda phlant bach.

Y Cwrs

Y nod yw eich galluogi chi i gyfathrebu gyda phlant trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ystod y cwrs mi fyddwch chi yn canolbwyntio ar:

• Ofyn cwestiynnau
• Rhoi gorchmynion syml
• Darllen
• Canu
• Chwarae gemau
• Cyfarchion a llawer mwy

Beth bynnag yw’r rheswm dros ddysgu Cymraeg, boed i ddarllen stori gyda’ch plentyn neu i helpu gyda’r gwaith cartref, rydym ni yma gyda chi bob cam.

Nawr yw’r amser i ddysgu, gyda’ch gilydd.

Am fwy o fanylion am gyrsiau’r ardal cysylltwch a’r Camolfan Cymraeg i Oedolion Morgannwg ar:
01443 483 600

 

 

 

 

Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135