Cymraeg Byd Busnes

Mae yna achos busnes cryf i fusnesau ddefnyddio’r Gymraeg  – mae’n dangos arfer busnes dda, yn uniaethu gyda brand Cymru ac yn cryfhau ffyddlondeb cwsmeriaid. Mae  mwy o gymorth nag erioed o’r blaen ar gael i helpu busnesau bach i gynyddu eu defnydd ac arddangos yr Gymraeg ag hynny’n rhwydd ag am ddim.

 

Prosiect sydd yn cael ei ariannu gan Llywodraeth Cymru yw Cymraeg Byd Busnes ac sydd yn cael ei ddarparu lleol gan Menter Iaith Rhondda Cynon Taf. Bwriad y prosiect yw rhoi cymorth i fusnesau bach gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg.

Gall Rhys Thomas, y swyddog sydd yn gwasanaethu y cymoedd, cynnig gwasanaeth am ddim i fusnesau drwy rhoi cyngor ymarferol ac drwy eu cyfeirio at gymorth pellach fel gwasanaethau cyfieithu neu gwersi dysgu Cymraeg i staff.

Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135