Gweithdai

Mae’r Fenter Iaith yn darparu gweithdai amrywiol gydol y flwyddyn. Ond hoffwn ni clywed wrthoch chi beth hoffech chi weld yn yr ardal. Cwblhewch yr holiadur byr isod er mwyn cyflwyno eich syniadau.

 

Fe fyd gweithdai Technocamps yn cael eu cynnal mewn ysgolion Cyfun yr ardal yn arwain lan at Barti Ponty eleni. Fe fydd cyfle cymryd rhan yn y gweithdai yma yn ystod Parti Ponty ar y 14eg o Orffennaf.

 

 

 

 

 

 

 


Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135