CLWB CARCO PONT SIÔN NORTON

Nôd:
Darparu gofal plant y tu allan i oriau ysgol sy’n hygyrch ac o ansawdd gan gynnig amrywiaeth o weithgareddau chwarae mewn amgylchedd croesawgar a Chymraeg ei iaith. Rydym yn cynnig amgylchedd cefnogol ble y gall plant ymlacio neu gymryd rhan mewn gweithgareddau.

Y plant:
Bydd y cynllun yn weithredol ar gyfer bechgyn a merched ysgolion cynradd Cyfrwng Cymraeg yr ardal sy’n 3-12 mlwydd oed.

Lleoliad:
Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Siôn Norton

Cyfeiriad:
109 Heol Pont Siôn Norton
Pontypridd
CF37 4ND

Pryd:
Llun, Mawrth a Iau

Amser:
3:30 – 5:30yp

Pris:
Sesiwn ar hap: £7.00
Sesiwn 1 awr: £4.00
Taliad sefydlog (Standing order): £6.50

Staff:
Natasha Baker (Arweinydd)
Megan Bassett (Cynorthwyydd)

 

Dilynwch ni ar TrydarPolisiau
Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135