CLWB CARCO LLWYNCELYN

Nôd:
Darparu gofal plant y tu allan i oriau ysgol sy’n hygyrch ac o ansawdd gan gynnig amrywiaeth o weithgareddau chwarae mewn amgylchedd croesawgar a Chymraeg ei iaith. Rydym yn cynnig amgylchedd cefnogol ble y gall plant ymlacio neu gymryd rhan mewn gweithgareddau.

Y plant:
Bydd y cynllun yn weithredol ar gyfer bechgyn a merched ysgolion cynradd Cyfrwng Cymraeg yr ardal sy’n 3-12 mlwydd oed.

Lleoliad:
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn

Cyfeiriad:
Heather Way
Llwyncelyn
Porth
RhCT
CF37 1HQ

Pryd:
Llun – Iau

Amser:
3:00 – 5:00yp

Pris:
Sesiwn ar hap: £7.00
Taliad sefydlog (Standing order): £6.50

Staff:
Lisa Lloyd (Arweinydd)
Anne Hawkins (Cynorthwyydd)

 

Dilynwch ni ar TrydarPolisiau
Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135