CLWB CARCO LLANHARI

Nôd:
Darparu gofal plant y tu allan i oriau ysgol sy’n hygyrch ac o ansawdd gan gynnig amrywiaeth o weithgareddau chwarae mewn amgylchedd croesawgar a Chymraeg ei iaith. Rydym yn cynnig amgylchedd cefnogol ble y gall plant ymlacio neu gymryd rhan mewn gweithgareddau.

Y plant:
Bydd y cynllun yn weithredol ar gyfer bechgyn a merched ysgolion cynradd Cyfrwng Cymraeg yr ardal sy’n 3-12 mlwydd oed.

Lleoliad:
Ysgol Llanhari

Cyfeiriad:
Ysgol Llanhari
Pontyclun
Rhondda Cynon Taf
CF72 9XE

Pryd:
Llun – Gwener

Amser:
3:10 – 5:10yp

Pris:
Sesiwn ar hap – £7.00
archeb sefydlog – £6.50

Staff:
Rhiannydd Morgan (Arweinydd)
Bethannie Hayes (Dirprwy)
Abbie Griffiths (Cynorthwyydd)

 

Dilynwch ni ar TrydarPolisiau
Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135