CLWB CARCO GARTH OLWG

Mae Clwb Carco Garth Olwg wedi ei gofrestri gydag AGC

Nôd:
Darparu gofal plant y tu allan i oriau ysgol sy’n hygyrch ac o ansawdd gan gynnig amrywiaeth o weithgareddau chwarae mewn amgylchedd croesawgar a Chymraeg ei iaith. Rydym yn cynnig amgylchedd cefnogol ble y gall plant ymlacio neu gymryd rhan mewn gweithgareddau

Y plant:
Mae’r Clwb yn weithredol ar gyfer bechgyn a merched ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yr ardal sy’n 3-11 mlwydd oed.

Lleoliad:
Neuadd Ysgol Iau Garth Olwg

Cyfeiriad:
Heol St. Illtyd’s
Pentre’r Eglwys
Pontypridd
RhCT
CF38 1RQ

Pryd:
Llun – Gwener

Amser:
3:30yb – 5:50yp

Pris:
Sesiwn ar hap: £7.50
Taliad sefydlog (Standing order): £7.00

Staff:
Rebecca Morris (Arweinydd)
Carol Bickford (Dirprwy)
Danielle Williams (Cynorthwyydd)
Elleigh Evans (Cynorthwyydd)

Dilynwch ni ar Trydar


Cynllun Chwarae Gartholwg

Pob gwyliau Pasg, tair wythnos cyntaf y gwyliau haf a hanner tymor yr Hydref:

Nôd:
Darparu gofal plant yn ystod gwyliau ysgol sy’n hygyrch ac o ansawdd gan gynnig amrywiaeth o weithgareddau chwarae mewn amgylchedd croesawgar a Chymraeg ei iaith. Rydym yn cynnig amgylchedd cefnogol ble y gall plant ymlacio neu gymryd rhan mewn gweithgareddau.

Y plant:
Bydd y cynllun yn weithredol ar gyfer bechgyn a merched ysgolion cynradd Cyfrwng Cymraeg yr ardal sy’n 3-12 mlwydd oed.

Lleoliad:
Campws cymunedol Gartholwg

Cyfeiriad:
Heol St. Illtyd’s
Pentre’r Eglwys
Pontypridd
RhCT
CF38 1RQ

Pryd:
Llun – Gwener

Amser:
9:00yb – 5:00yp

Pris:
Diwrnod llawn: £18 (rhaid archebu lle o flaen llaw)
4 awr cyntaf am ddim os oes llefydd ar gael (troi i fyny ar y dydd)

Staff:
Rebecca Morris (Arweinydd)
Danielle Williams (Cynorthwyydd)
Carla Alford (Cynorthwyydd)

Dewch â phecyn bwyd

I archebu lle: 01443 407570Polisiau Cynllun Gweithredol
Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135