CLWB CARCO EVAN JAMES

Nôd:
Darparu gofal plant y tu allan i oriau ysgol sy’n hygyrch ac o ansawdd gan gynnig amrywiaeth o weithgareddau chwarae mewn amgylchedd croesawgar a Chymraeg ei iaith. Rydym yn cynnig amgylchedd cefnogol ble y gall plant ymlacio neu gymryd rhan mewn gweithgareddau.

Y plant:
Bydd y cynllun yn weithredol ar gyfer bechgyn a merched ysgolion cynradd Cyfrwng Cymraeg yr ardal sy’n 3-12 mlwydd oed.

Lleoliad:
Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Cyfeiriad:
Ffordd y Rhondda
Pontypridd
RhCT
CF37 1HQ

Pryd:
Llun – Gwener
Amser: 3:30 – 5:30yp

Pris:
Sesiwn ar hap: £7.00
Taliad sefydlog (Standing order): £6.50

Staff:
Lois Allison
(Dirprwy)

Megan Bassett (Cynorthwyydd)

Elleigh Evans (Cynorthwyydd)

Loyd Griffiths (Cynorthwyydd)

Harriet John (Cynorthwyydd)

 

Dilynwch ni ar TrydarPolisiau Cynllun Gweithredol
Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135