CLWB CARCO ABERDÂR

Nôd:
Darparu gofal plant y tu allan i oriau ysgol sy’n hygyrch ac o ansawdd gan gynnig amrywiaeth o weithgareddau chwarae mewn amgylchedd croesawgar a Chymraeg ei iaith. Rydym yn cynnig amgylchedd cefnogol ble y gall plant ymlacio neu gymryd rhan mewn gweithgareddau

Y plant:
Bydd y cynllun yn weithredol ar gyfer bechgyn a merched ysgolion cynradd Cyfrwng Cymraeg yr ardal sy’n 3-12 mlwydd oed.

Lleoliad:
Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr

Cyfeiriad:
Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr
Laburnum Drive
Cwmdâre
Aberdâr
RhCT
CF44 8RT

Pryd:
Llun, Mawrth, Iau

Amser:
3:15 – 5:15yp

Pris:
Sesiwn ar hap: £7.00
Sesiwn 1 awr: £4.00
Taliad sefydlog (Standing order): £6.50

Staff:
Marie Kemble (Arweinydd)

Bethan Mitchell (Cynorthwyydd)

Angharad Roberts (Cynorthwyydd)

 

Dilynwch ni ar Trydar


Cynllun Chwarae Aberdâr

Pob gwyliau Pasg, tair wythnos cyntaf y gwyliau hâf ac hanner tymor yr Hydref: (cysylltwch a’r swyddfa i gadarnhau) 

Nôd:
Darparu gofal plant yn ystod gwyliau ysgol sy’n hygyrch ac o ansawdd gan gynnig amrywiaeth o weithgareddau chwarae mewn amgylchedd croesawgar a Chymraeg ei iaith. Rydym yn cynnig amgylchedd cefnogol ble y gall plant ymlacio neu gymryd rhan mewn gweithgareddau

Y plant:
Bydd y cynllun yn weithredol ar gyfer bechgyn a merched ysgolion cynradd Cyfrwng Cymraeg yr ardal sy’n 3-12 mlwydd oed.

Lleoliad:
Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr

Cyfeiriad:
Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr
Laburnum Drive
Cwmdâr
Aberdâr
RhCT
CF44 8RT

Pryd:
Llun – Gwener

Amser:
10:00yb – 12:00yp

Pris:
Am ddim

Staff:
Leanne Price  (Arweinydd)
Marie Weaver (Dirprwy)
Rhiannon Burke (Cynorthwyydd)
Bethan Mitchell (Cynorthwyydd)Polisiau Cynllun Gweithredol
Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135