Chwarae Aberdâre

Pob gwyliau Pasg, tair wythnos cyntaf y gwyliau haf a hanner tymor yr Hydref:

 

Nôd:
Darparu gofal plant yn ystod gwyliau ysgol sy’n hygyrch ac o ansawdd gan gynnig amrywiaeth o weithgareddau chwarae mewn amgylchedd croesawgar a Chymraeg ei iaith. Rydym yn cynnig amgylchedd cefnogol ble y gall plant ymlacio neu gymryd rhan mewn gweithgareddau

Y plant:
Bydd y cynllun yn weithredol ar gyfer bechgyn a merched ysgolion cynradd Cyfrwng Cymraeg yr ardal sy’n 3-12 mlwydd oed.

Lleoliad:
Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr

Cyfeiriad:
Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr
Laburnum Drive
Cwmdâr
Aberdâr
RhCT
CF44 8RT

Pryd:
Llun – Gwener

Amser:
10:00yb – 12:00yp

Pris:
Am ddim

Staff:
Leanne Price  (Arweinydd)
Marie Weaver (Dirprwy)
Rhiannon Burke (Cynorthwyydd)
Bethan Mitchell (Cynorthwyydd)Polisiau
Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135