Author Archives: Catrin Reynolds

Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Rondda Cynon Taf!

Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn hapus iawn i gyhoeddi bod yr Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Rondda Cynon Taf yn 2022! ‘Dyn ni’n gyffrous iawn yma yn y swyddfa. Diolch yn fawr Eisteddfod Genedlaethol Cymru!  

Read more

Dydd Gŵyl Dewi Hapus!

Dydd Gŵyl Dewi Hapus!

Read more

Canu’n Gymraeg yn y cymoedd

Canu’n Gymraeg yn y cymoedd   Mae Dafydd Roberts wedi cefnogi ac annog cerddoriaeth Gymraeg yng nghymoedd y de ddwyrain ers 40 o flynyddoedd gyda dylanwad cyffro sin y 60au dal yn fyw;   “Cefais fy magu ar aelwyd di-Gymraeg i bob pwrpas a hynny ar y ffin, wrth gael fy ngeni a’m magu yn ardal…

Read more

Da iawn Menter Iaith Fflint Wrecsam a Magi Ann!

Magi Ann Cernyweg   Bydd Magi Ann Cernyweg yn cael ei lansio yn  swyddogol ar Ionawr 31, fel rhan o lansiad Go  Cornish – sef casgliad o adnoddau ar lein i helpu  pobl i ddysgu Cernyweg. Bydd cynrychiolaeth o  Fenter Iaith Fflint Wrecsam yn mynd yno i ddangos  cefnogaeth – llongyfarchiadau mawr!    Mae dyfyniad hyfryd…

Read more

Hysbyseb swydd Cydlynydd Ieuenctid Cymunedol

Read more
Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135