Author Archives: b.davies

Parti Ponty 18!

  Rhywbeth i bawb ym Mharti Ponty 18! Mae mwy o bethau i’w gwneud ym Mharti Ponty eleni nag sydd o bobl yn y Lido ar ddiwrnod braf o Haf! Does dim ots pa oed ŷ’ch chi’n feddyliol nac yn gorfforol, bydd rhywbeth ar gael i’ch diddanu. Mae’r Cwtsh teulu yn cynnig pob math o…

Read more
Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135