Clwb Carco Aberdâr

Nôd:
Darparu gofal plant y tu allan i oriau ysgol sy’n hygyrch ac o ansawdd gan gynnig amrywiaeth o weithgareddau chwarae mewn amgylchedd croesawgar a Chymraeg ei iaith. Rydym yn cynnig amgylchedd cefnogol ble y gall plant ymlacio neu gymryd rhan mewn gweithgareddau

Y plant:
Bydd y cynllun yn weithredol ar gyfer bechgyn a merched ysgolion cynradd Cyfrwng Cymraeg yr ardal sy’n 3-12 mlwydd oed.

Lleoliad:
Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr

Cyfeiriad:
Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdâr
Laburnum Drive
Cwmdâre
Aberdâr
RhCT
CF44 8RT

Pryd:
Llun – Gwener

Amser:
3:15 – 5:15yp

Pris:
Sesiwn ar hap: £6.50
Sesiwn 1 awr: £3.50
Taliad sefydlog (Standing order): £6.00

Staff:
Leanne Price  (Arweinydd)
Marie Weaver (Dirprwy)
Rhiannon Burke (Cynorthwyydd)
Bethan Mitchell (Cynorthwyydd)

 

Dilynwch ni ar TrydarPolisiau
Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135