Clybiau Carco

Mae’n gwasanaeth plant yn cynnwys 7 clwb ar ôl ysgol:

Clwb Carco Aberdâr 
Clwb Carco Dolau 
Clwb Carco Evan James 
Clwb Carco Gartholwg 
Clwb Carco Llwyncelyn 
Clwb Carco Llanhari 
Clwb Carco Pont Siôn Norton

Mae gennym glybiau ar draws y sir, pob un ohonynt yn debyg. Maent yn cael eu rhedeg trwy gyfrwng y Gymraeg, gan ddarparu gweithgareddau Cymraeg i’r plant sy’n mynychu. Mae pob clwb ar wahān i Gartholwg ar agor am ddwy awr y dydd. Mae clwb ôl-ysgol Gartholwg ar agor am 2 awr a hanner y dydd gan ei fod wedi cofrestru gyda AGC. Rydym yn cyflogi hyd at 60 aelod o staff bob wythnos gan roi’r cyfle iddynt weithio trwy gyfrwng y Gymraeg ac i ddatblygu gyrfa Gymraeg.

 

Hawlfraint@Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
2017 Menter Iaith RhCT. Rhif elusen gofrestredig: 1053135