Picnic y Tedis 2013

Roedd yn ddiwrnod braf ym mharc Ynysangharad, Pontypridd ar ddydd Gwener y 5ed o Orffennaf, a hwn yn dywydd perffaith i Bicnic y Tedis 2013. Thema’r digwyddiad eleni oedd ‘Dathlu 100 mlynedd o animeiddio Cymreig, cyfle gwych felly i’r Fenter ddenu sylw at un o gymeriadau mwya’ poblogaidd Cymru ‘Sali Mal!i’. Bu pawb wrth eu bodd trwy’r dydd yn ymweld â’r babell Cymraeg. Bu rhai plant yn mwynhau addurno cacennau yng nghaffi Sali Mali, tra bod eraill yn hapus i greu hosan wynt ar gyfer yr ardd. Jac y Jwc oedd yn gwmni i holl gerddwyr brwd Rhondda Cynon Taf wrth y twba garddio. Eto eleni, cafodd y plant cyfle i ddawnsio a chanu gyda Heini a phawb yn joio mas draw! Roedd yn ddiwrnod llwyddiannus dros ben! Hoffwn ddiolch i Fudiad Meithrin a’r Ganolfan Cymraeg i Oedolion am eu cydweithrediad ac am ychwanegu at lwyddiant y diwrnod. Diolch yn fawr iawn i bawb!

[blog_in_blog category_slug= ‘picnicytedis’]