Sesiynau Stori a Chreu

Cyfle arbennig i blant fwynhau trwy gyfrwng y Gymraeg yn ystod y gwyliau ysgol. Byddwn yn crwydro’r sir yn ymweld a llyfrgelloedd yr ardal. Dewch i gael hwyl a sbri gyda ni!

*Edrychwch allan am bosteri yn hysbysebu’r sesiynau yn eich hardal chi.  – Dilynnwch y Fenter ar Twitter neu Facebook!