Amser Cylch

Cyfle i rieni a phlant oed cyn ysgol fwynhau gyda’i gilydd a ddefnyddio’r Gymraeg o fewn awyrgych naturiol a chyfeillgar.
Awr o hyd yw’r sesiynau yma a’r un strwythur bob wythnos –
Amser Stori, Crefft a Chanu!
Dewch i gael hwyl a sbri yn y Gymraeg a gwneud ffrindiau newydd! Croeso i bawb! (*Yn cynnwys dysgwyr a rieni sydd yn ddi-hyder yn y Gymraeg)

(*Dim yn rhedeg ar hyn o bryd ond edrychwch allan am sesiynau tebyg yn eich hardal chi)