Parti Haf

Parti Haf Gorffennaf 2012

Diwrnod o hwyl i’r teulu i ddathlu dechrau’r gwyliau Haf ym Mharc Treftadaeth y Rhondda.
Thema’r diwrnod eleni oedd ‘Y Syrcas’ a daeth rhyw gant o blant ac oedolion i fwynhau gweithdy syrcas a gemau parasiwt gyda Dewin y diddanwr. Hyfryd oedd gweld y plant yn mwynhau’r gemau parti hefyd.
Bu’r plant wrth eu boddau gyda’r gweithgareddau celf a chrefft ac yn hapus iawn wrth adael gyda’u gwynebau ‘di peintio yn gafael yn dynn yn eu balwns a’u bagiau parti arbennig!

4 Ebrill 2013