Information on Welsh Nurseries RCT

CYLCHOEDD CYNON TAF

Aberdare

 

The Urdd center Llun –Gwener

Mon – Friday

8.00am – 5pm
Seren Fach

 

Tŷ Harry Llun – Gwener 8.00am 5pm
Hirwaun Neuadd eglwys St Lleurwg Hall Mawrth, Iau, Gwener.

Tue, Thurs, Friday

9.15am – 12.15pm
Ynysybwl

 

 

Glyn St Chapel Llun – Gwener.

Mon – Friday

9.00am –11.30am

12pm – 2.30pm

8.30am – 3.30pm

Rhydyfelin

 

Rhydyfelin Children

Center

Llun – Gwener .

Mon – Friday.

9am – 11.30am
Cilfynydd Cilfynydd

Community Center.

Llun/Mawrth/ercher

Mon/Tue/Wed

9.30am -11.30am
Beddau Llys y Cwm Youth Center

Miskin Rd

Llun – Gwener

Mon – Friday

9.15am – 12pm
Pentre’r Eglwys Neuadd Parish Hall

 

Llun,- Gwener

Mon- Fri

8:45—11:45

12:15—14:45

 

Efail Isaf

 

Efail Isaf

Neuadd Pentref

Village Hall

Mawrth-Gwener

Tus – Fri

9.15am -12.45pm

 

 

Llanilltid Faerdref Neuadd Dowlais Llun – Iau

Mon – Thursday

9.30am – 1pm
Y Ffynnon Taf Neuadd pentref

Village Hall

Llun – Iau

Mon – Thursday

9.15am- 1pm

 

 

TI A FI CYNON TAF

Efail Isaf Neuadd Pentref

Village Hall

Iau

Thursday

1pm – 3pm
Pentre’r Eglwys Gartholwg lifelong learning Mercher

Wednesday

9.15am – 11.15am
Cilfynydd Cilfynydd a Phontsionnorton

Community Center.

Iau

Thursday

9.30am – 11.30am
Rhydyfelin Rhydyfelin childrens center Mawrth

Tuesday

9.30am – 11am
Ynysybwl Tabernacl church, Other street Mercher 9.30 am-11am
Seren Fach TY Harry Monday / Wed / Friday

Tues / Thursday

1pm –3pm

 

9.15-11.15

Aberdare The Urdd Center Mon/Wed/Fri

Llun/Merch/Gwe

9.30 – 11.30
Castellau Castellau Congregational Chapel Mercher

Wednesday

10am – 11.30am

 

Y Ffynnon Taf Neuadd pentref

Village Hall

Gwener

Friday

10am – 11.30am
Llanilltid Faerdref Neuadd Dowlais Gwener

Friday

10am –

11:30am

 

 

For more information please contact:

Nia Parrker 07792 948882 nia.parker@meithrin.cymru neu Faye Thomas 07792 951187 lfaye.thomas@meithrin.cymru