Clybiau Carco

CLWB CARCO
Darparwn amgylchedd diogel, cyffrous a gofalgar i blant i chwarae trwy gyfrwng y Gymraeg.
Mae pob Clwb Carco wedi sefydlu yn syth ar ôl ysgol ar safleoedd yr ysgolion i ddarparu gwasanaeth gofal i blant o 3 i 11 oed o dan arweinyddiaeth Menter Iaith Rhondda Cynon Taf.
Mae pob clwb wedi’i yswirio ac yn defnyddio staff sydd wedi cael cywiriad heddlu.
Er mwyn trefnu lle i’ch plentyn ffoniwch swyddfa Menter Iaith ar 01443 407570. Gallwch hefyd siarad gyda’r arweinwyr yn y clybiau neu cysylltwch â rian@menteriaith.cymru / jade@menteriaith.cymru
Bydd angen cwblhau ffurflen cofrestru.
Ffi bob sesiwn yw £5.50 (sessiwn archebir o flaen llaw) neu £6 am sessiwn ar hap.
Mae hyn yn gynnwys fyrbryd iach a diod i’r plant yn y clwb.
Croeso i chi siarad gyda rheolwyr gwasanaethau plant am wybodaeth pellach cysylltwch –
Rian Watkins Cydlynydd Gwasanaethau Plant 07500 878 290
Bethan Owen Swyddog Cynlluniau Chwarae 07500 878 285
Jade Jones Admin Assistant 07500878288