Clwb Pont Sion Norton

Clwb Carco Pont Sion Norton

Dydd Llun a Dydd Iau yn unig

3:30 – 5:30

£3 sesiwn hwyl (1awr) yn unig
£5.50 y session (standing order yn unig)
£6.00 y sessiynau ar hap

Staff y club : Natasha Baker (Arweinwyr) a Ellie Phillips