Parti Ponty 2017


Mae Menter Iaith RhCT yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer Parti Ponty 17
ym Mharc Ynysangharad, Pontypridd ar Ddydd Sadwrn, 15fed o Orffennaf 2017.
Llenwch y wybodaeth isod os ydych chi â diddordeb.

Menter Iaith RCT are looking for volunteers for our event Parti Ponty 17
at Ynysangharad Park Pontypridd, Pontypridd on Saturday, 15th of July 2017.
Fill in the information below if you are interested.

ENW / NAME:

OED / AGE:

IAITH / LANGUAGE - RHUGL YN Y GYMRAEG / FLUENT WELSH SPEAKER neu DYSGU/LEARNING

BLE YDYCH CHI’N BYW? / WHERE DO YOU LIVE?

RHIF FFON / PHONE NUMBER.:

EBOST/ EMAIL:

AMSER GORAU I GYSYLLTU / BEST TIME TO CONTACT

YDYCH CHI WEDI GWIRFODDOLI I’R FENTER O’R BLAEN? / HAVE YOU VOLUNTEERED FOR MENTER IAITH BEFORE?

UNRHYW SYLWADAU NEU ANGHENION ARBENNIG / ANY COMMENTS OR SPECIAL NEEDS?

DEWISWCH SLOT/IAU AMSER - CHOOSE YOUR TIME SLOT/S
10:30 - 15:30
15:00 - 19:30

ext