Trip Go-Cartio 5.6.2015

Y Sgwod - Cymer

Y Sgwod – Cymer

Trefnodd y Sgwod trip llwyddiannus iawn ar nos Wener y 5ed o Fehefin i Team Sport yng Nghaerdydd. Llwyddodd y merched i gael 22 o fyfyrwyr i fynychu’r daith wrth astudio ar gyfer eu harholiadau.
Ar ddydd Gwener roedd yr haul yn tywynnu a theithiodd 22 o fyfyrwyr rhwng 13 a 17 mlwydd oed i ganol y ddinas ar y trên – yn ffodus i ni chyrhaeddon ni yng Nghaerdydd cyn i dorfeydd One Direction a Manics cyrraedd! Roedd y staff yn groesawgar iawn a chawson ni aelod o staff Gymraeg. Cafodd pawb amser gwych rasio o amgylch y traciau, rhai yn fwy cystadleuol nag eraill! Ar ôl awr ac anner brysur o rasio o amgylch, roedd pawb ffansio rhywbeth i’w fwyta. Cerddon ni nol i Brewery Quarter am ‘cheeky’ Nandos.

Roedd yn noson hir a flinedig, ond mwynhaodd pawb! Diolch yn fawr iawn ferched!