Trip Oakwood 23.5.2015

Yn y wythnosau diwethaf mae fforymau Garth Olwg a Choleg y Cymoedd wedi bod yn brysur yn trefnu trip i ddisgyblion y chweched a choleg. Ar ddydd Sadwrn roedd yr haul yn tywynnu ac aeth 23 o fyfyrwyr i Narbeth i gael hwyl a sbri yn Oakwood. Roedd ymddygiad a chwmni’r disgyblion yn wych, ac mi oedd yn bleser gwario’r diwrnod gyda nhw. Diolch yn fawr i fechgyn ‘Y Criw’ a merched ‘Y Fforwm Fab’ am drefnu diwrnod mor llwyddiannus. Edrych ymlaen at y trip nesaf!

Diolch hefyd i’w’n gwirfoddolwyr am y diwrnod Demi Williams a Eloise Banwell 🙂IMG_9767