Penwythnos Preswyl Llangrannog Mawrth 2015

Am lwyddiant!

Wythnos yn nol aeth 36 o ddisgyblion ysgolion gyfun y sir am benwythnos preswyl i Langrannog. Pwrpas y trip oedd i fforymau dod i adnabod ei gilydd a meddwl am syniadau gwych am ddatblygu’r iaith yn y Sir. Ar fore dydd Sadwrn wnaeth y grŵp wneud achrediad Level 2 OCN gydag Eleri o’r Urdd ac ar ôl hynny chawsant nhw lawer o hwyl yn wneud gweithgareddau’r gwersyll fel sgïo, gwyllt grefft a gwibgartio.

Diolch o galon i bob ysgol a daeth ar y penwythnos. Roedd eich ymddygiad chi yn wych, ac roedd ên bleser i gael eich cwmni.

Diolch hefyd i’w’n gwirfoddolwyr sef Stacey Moss, Laura Smith a Tom Addiscott. 🙂

IMG_8133