Swyddogion Y Fenter

Einir Sion – Prif Weithredwraig: einir@menteriaith.org

Laurie Morgan – Pennaeth Cyllid: cyllid@menteriaith.org

Rian Watkins Cydlynydd Gwasanaethau Plant: rian@menteriaith.org

Catrin Reynolds: – Swyddog Gweithgareddau cymunedol : catrinreynolds@menteriaith.org

Bethan Owen – Swyddog Gweinyddol Gwasanaethau Plant: bethowen@menteriaith.org

Jade Jones Swyddog Gweinyddol: carco@menteriaith.cymru
Llawr Cyntaf,     9 Y Stryd Fawr,     Pontypridd.     CF37 1QJ

01443 407570